ANSIQ Artist – Detroit MotoSoul

Ansiq - ANSI - auntsie Q - Graffiti art in Detroit - near Detroit Ren Cen - May 2008